PRZYCISK SPACER

DZIĘKUJEMY:

- Instytutowi Kolejnictwa - za ufudowanie nagród
na Konkurs Fotograficzny.
- Zarządowi Centrum Handlowego "Szembeka" sp. z o.o. - za ufundowanie nagród Patrona.
- Centrum Promocji Kultury - za użyczenie sprzętu nagłaśniającego na imprezy szkolne.
- Wszystkim Gościom - za miłe i ciepłe słowa w Dzień Patrona
14 maja 2014 roku

 

Licznik odsłon od 26 lipca 2013

monitoring pozycji

 

Logo - Pierwsza pomoc

 

PRACE UCZNIÓW
logo
pojazd kot

 

Gimnazjum brało udział w pilotażu nowych rozwiązań prawnych
w obszarze kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Pilotaż prowadzony był w ramach realizowanego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej projektu systemowego
pn. Podniesienie efektywności kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Priorytetu III Wysoka jakość systemu oświaty,
Działania 3.3 Poprawa jakości kształcenia, Poddziałania 3.3.3 Modernizacja treści i metod kształcenia – projekty systemowe.

 

Logo EFSSzkolna pracownia komputerowa
i Centrum Multimedialne
zostały wyposażone w komputery współfinansowane ze środków
Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego.

Logo bipbiuletyn
informacji publicznej