Jeśli uprawniony do alimentów zakończy edukację i podejmie pracę dorywczą, to wystąpienie z powództwem o obniżenie alimentów jest uzasadnione

2019-09-10

Rodzi się bowiem o to pytanie – kiedy można się starać o obniżenie alimentów? Okolicznościami, które często są w stanie przekonać Sąd do obniżenia alimentów są. Każda sprawa jest badana przez sąd indywidualnie i wszystko zależy od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego do otrzymywania alimentów i możliwości zarobkowych osoby zobowiązanej. Jeśli uprawniony do alimentów zakończy edukację i podejmie pracę dorywczą, to wystąpienie z powództwem o obniżenie alimentów jest uzasadnione. Z drugiej jednak strony wysokość alimentów zależy od zarobkowych i majątkowych możliwości rodzica. Najczęściej spotykaną przesłanką do obniżenia świadczenia alimentacyjnego jest obniżenie otrzymywanego wynagrodzenia oraz utrata pracy. Dlatego taka sytuacja to bez wątpienia zmiana stosunków, wpływająca na obniżenie alimentów. Przykładowo obecnie płacimy 500 zł alimentów a chcielibyśmy płacić 400 zł alimentów. Hm… ja rozumiem, że założenie nowej rodziny zmniejsza szansę na płacanie alimentów dla „starej” rodziny, ale czasami ludzie są wyrachowni. Pozew o obniżenie alimentów należy wnieść do sądu rejonowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania uprawnionego do otrzymywania alimentów. Od pozwu o podwyższenie alimentów sąd nie pobiera opłaty. Czy w przyszłości będę mogła domagać się alimentów na siebie? Interesuje mnie zmniejszenie alimentów na dziecko. Wskazać, jakiej kwoty alimentów żądamy. Mój Klient nie wiedział, że obniżenie alimentów zasądzonych w wyroku rozwodowym jest możliwe. Złożyć pozew o obniżenie alimentów albo podzielić majątek. Wpływa to więc na wysokość alimentów zasądzonych na rzecz małoletnich dzieci z pierwszego małżeństwa. Wysokość alimentów zależy przede wszystkim od usprawiedliwionych potrzeb dziecka i możliwości zarobkowych rodziców oraz od stopy życiowej zobowiązanego do alimentów oraz uprawionego do ich otrzymania. Jak zostało wskazane w niniejszym artykule, o ile zostaną spełnione ustawowe przesłanki, to możliwe jest wniesienie powództwa o obniżenie alimentów. Dodatkowo warto wskazać, że potrzeby uprawnionego do alimentów zmalały. Składając pozew o obniżenie alimentów należy uiścić opłatę sądową. Jest to kolejna przesłanka, która uzasadnia wniesienie powództwa o obniżenie alimentów. Raz zasądzona wysokość alimentów na dziecko lub ex małżonka nie musi oznaczać, iż alimenty w takiej kwocie będą płacone przez cały okres zobowiązania. Czy pozew o obniżenie alimentów byłby zasadny? Sąd orzekając o obniżeniu alimentów ustala najpierw czy nastąpiła. Podstawą świadczeń jest wykazanie niedostatku u osoby alimentowanej lub w przypadku pozwu o obniżenie lub podwyższenie alimentów – zmian co do wysokości niedostatku. Podobnie, jeśli alimenty zostały zasądzone na pierwszego małżonka, to on też musi zaakceptować fakt, że zobowiązany do alimentów ma nową rodzinę i musi ją także utrzymywać. Analizując więc możliwości finansowe małżonka w kontekście alimentów z poprzedniego związku małżeńskiego, musimy mieć na uwadze sytuację życiową i materialną jego nowej rodziny. Obniżenie alimentów zasądzonych w wyroku rozwodowym jest możliwe. Kwestia alimentów od rodziców dla osób pełnoletnich jest niezwykle istotnym tematem. Kiedy można się starać o obniżenie alimentów? “Czy wnosząc pozew o podwyższenie alimentów sąd może zdecydować o ich obniżeniu? Ja również jestem osobą bezrobotna utrzymuje się z alimentów i z zasiłku rodzinnego i tyle. O obniżeniu alimentów Sąd orzeka w razie spadku uzasadnionych potrzeb dziecka, lub możliwości majątkowych i zarobkowych rodzica zobowiązanego do płacenia alimentów. W jaki sposób można wnosić o obniżenie alimentów? Czy warto wnosić do sądu o obniżenie alimentów? “Po jakim czasie od zasądzenia alimentów na rzecz mojego małoletniego syna mogę wystąpić o ich podwyższenie? Wysokość samych zaś alimentów uzależniona jest od możliwości majątkowych i zarobkowych ojca oraz od usprawiedliwionych potrzeb dzieci. Jak już pisaliśmy w poprzednim artykule, w polskim systemie prawnym jest możliwa zmiana wysokości alimentów, zarówno przez podwyższenie, obniżenie jak i przez uchylenie obowiązku alimentacyjnego. Wysokość alimentów zasądzonych przez sąd lub na mocy ugody może ulec zmianie poprzez złożenie pozwu o obniżenie alimentów. “Jeżeli ojciec wniósł do sądu pozew o obniżenie alimentów, to czy matka może wnieść pozew o podwyższenie (. Witam wychowuję samotnie córkę ojciec dziecka przez 3 lata nie odzywał się ani nie bywał na rozprawach o przyznanie mu alimentów nic go nie obchodziło aż do dzisiaj. Pozew o obniżenie alimentów może wnieść do sądu osoba zobowiązana do płacenia alimentów.