Od czystości zewnętrznej jest o wiele ważniejsza czystość techniczna wewnętrzna, która nie jest osiągana tylko po przez styl ubierania się

2019-10-19

Czystość diamentów to podstawowy wyznacznik wartości. Bardzo ważną cechą wpływającą tak jak barwa na wartość jest jego czystość diamentu. O jakości brylantów decydują cztery czynniki: masa, barwa, czystość oraz szlif. Czystość diamentów to podstawowy wyznacznik ich wartości. Dobry szlif to około 25% najlepszych brylantów jubilerskich na świecie. Od czystości zewnętrznej jest o wiele ważniejsza czystość techniczna http://laboratorium-pik.pl/czystosc-techniczna/ wewnętrzna, która nie jest osiągana tylko po przez styl ubierania się. Na podstawie tych parametrów przeprowadzana jest wycena, i to właśnie one decydują o realnej wartości na przykład dwóch na pozór niemal identycznych brylantów o podobnej średnicy. Czystość płciowa to używanie płci zgodne z zamysłem Bożym, a więc albo w monogamicznym małżeństwie, albo wcale. Czystość określa się na podstawie znamion wewnętrznych i zewnętrznych i zależy ona od ilości, rodzaju, rozmiaru czy koloru inkluzji lub skaz zewnętrznych. I wreszcie czystość serca, której Bóg błogosławi, to w każdym stanie i w każdym powołaniu właśnie ta jednoznaczność. Zróżnicowanie paletę barw brylantów odzwierciedla międzynarodowa skala odcieni diamentów, którą oznacza się dużymi literami alfabetu łacińskiego. Średni szlif to około 35% najlepszych brylantów jubilerskich na świecie. Czystość gazu z reguły określana jest w formacie dwucyfrowym. Czystość serca byłaby jednoznacznością wyboru Boga, prostym i pełnym oddaniem. Bardzo dobry szlif to około 15% najlepszych brylantów jubilerskich na świecie. Czystość diamentów określa się na podstawie znamion wewnętrznych (inkluzji) i zewnętrznych (skaz), do których należą również defekty strukturalne. Słaby szlif to reszta brylantów jubilerskich na świecie. Poniżej wielkość brylantów (w wielkościach rzeczywistych) wraz z ich masą w karatach. Cena brylantów jest wypadkową cen osiąganych na światowych giełdach. Jeśli czystość oznaczona jest jako SI, lub wyższa, „wrostki” zazwyczaj nie są widoczne gołym okiem. Większe fasety podkreślają czystość diamentu, dlatego jeśli wybierają Państwo diament o klasie czystości SI, trzeba koniecznie sprawdzić diagram inkluzji na certyfikacie. Podstawowym skojarzeniem jest tutaj czystość powietrza, wolnego od mgieł i dymów i pozwalającego widzieć wyraźnie. Przy ocenie barwy obowiązuje ośmiostopniowa skala nasycenia barwy, a równomierne nasycenie barwy jest bardzo istotne. Wypadkowa tych elementów wpływa na osiągane ceny transakcji pomiędzy producentami brylantów a jubilerami. Czystość określa się przy użyciu lupy aplanatyczno-achromatycznej o 10-krotnym powiększeniu w warunkach normalnego (dziennego) oświetlenia lub przy jego sztucznym zamienniku.