Teoria integracji ćwiczenia integracji sensorycznej opiera się na kilku założeniach odwołujących się do neurologii i teorii zachowania

2019-08-19

Często same dążą do autostymulacji w domu i również w szkole,. Sesje korekcji zaburzeń integracji sensorycznej odbywają się zazwyczaj raz, dwa lub trzy razy w tygodniu i trwają od 45 do 60 minut. Zajęcia prowadzone są przez doświadczonych terapeutów z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu do ćwiczeń integracji sensorycznej. Teoria integracji ćwiczenia integracji sensorycznej http://www.trampolina-dzieci.pl/stymulujemy-dzieciece-zmysly/ opiera się na kilku założeniach odwołujących się do neurologii i teorii zachowania. Polega na interpretacji, organizacji i integracji bodźców zmysłowych odbieranych z organizmu i środowiska. Jeśli dziecko ma problemy z obszaru integracji sensorycznej należy jak najszybciej skorzystać z profesjonalnej pomocy. Ruch, który organizujemy dziecku w domu w ramach terapii musi mieć swój cel oraz organizację. Każde zajęcia terapii integracji sensorycznej należy zakończyć ćwiczeniami uspokajającymi, wyciszającymi, o charakterze relaksacyjnym. Właściwą diagnozę może postawić wyłącznie terapeuta integracji sensorycznej, posiadający certyfikat ukończenia dwustopniowego kursu. Zaburzenia integracji sensorycznej to wynikające z wadliwej organizacji lub minimalnych uszkodzeń ośrodkowego układu nerwowego zakłócenia w procesie przetwarzania informacji zmysłowych. Podczas zajęć dzieci uczestniczą w zabawach lub wykonują ćwiczenia przy odpowiednio dobranym podkładzie muzycznym. Koń i jego ruch są źródłem niezbędnych do procesu integracji bodźców: czucia powierzchniowego, głębokiego, przedsionkowych jak i w pewnym zakresie wzrokowych i słuchowych. Jakie ćwiczenia będą odpowiednie dla malucha zmagającego się z zaburzeniami integracji sensorycznej? Trudności ze strony integracji sensorycznej są dużym obciążeniem dla każdego malucha. Niezwykle istotne jest, aby terapię integracji sensorycznej rozpocząć w jak najmłodszym wieku. Nie brakuje na rynku profesjonalnych opracowań książkowych na temat ćwiczeń wykorzystywanych w pracy dziećmi borykającymi się z zaburzeniami integracji sensorycznej. Przypominam jedynie, że wymienione przez mnie ćwiczenia nie stanowią odpowiednika terapii integracji sensorycznej. Starsze dziecko utrwala niewłaściwe wzorce reagowania na bodźce i jest narażone na wtórne (do zaburzeń integracji sensorycznej) problemy emocjonalne oraz behawioralne. Korekcja zaburzeń integracji sensorycznej nie może ograniczyć się tylko do pracy dziecka ze specjalistą. Celem terapii integracji sensorycznej jest stymulacja centralnego układu nerwowego poprzez pobudzanie receptorów zmysłowych. Pomoce do integracji sensorycznej można również wykorzystywać w domu stymulując prawidłowy rozwój zdrowego dziecka. Zaburzenia integracji sensorycznej wywierają negatywny wpływ na wszystkie sfery funkcjonowania człowieka. Terapia integracji sensorycznej określana jest mianem „naukowej zabawy”. Pomoce do integracji sensorycznej to szeroka grupa produktów, dzięki którym możliwe jest usprawnianie i przywracanie równowagi w rozwoju różnych sfer psychofizycznych. Ćwiczenia i jazda na koniu dają duże możliwości w wyzwalaniu i usprawnianiu tej grupy reakcji. Dodatkowo można włączyć ćwiczenia skrętów i skrętoskłonów oraz bierne ruchy wykonywane przez terapeutę. Jednocześnie, rozmawiając z rodzicami, słyszę, że niektórzy terapeuci zalecają dodatkowe ćwiczenia w domu (poza terapią) inni. Metoda integracji sensorycznej to jedna z ważniejszych metod wykorzystywanych w pracy z dziećmi z problemami w rozwoju. Często sama terapia w gabinecie dla dzieci z zaburzeniami integracji sensorycznej to za mało. Najprostszą formą rozwijania i wspierania integracji sensorycznej są systematycznie wykonywane czynności dnia codziennego oraz odpowiednio ukierunkowana zabawa dziecka. Programy terapeutyczne zaburzeń integracji sensorycznej zawierają różne kombinacje zadań. Książka ta przeznaczona jest dla terapeutów integracji sensorycznej. · ćwiczenia (bierne: wspomagane lub czynne) – indywidualnie dobrane. Wszystkie pomoce do integracji sensorycznej zostały stworzone przez specjalistów w dziedzinie terapii. Ćwiczenia usprawniające bazowe układy zmysłowe i korygujące zaburzenia planowania motorycznego. W usprawnianiu obustronnej koordynacji i przekraczania linii środkowej podczas hipoterapii można stosować różne ćwiczenia i zadania ruchowe. Dlatego ćwiczenia powinny być intensywne, ale krótkie i z fazami odpoczynku. Metoda integracji sensorycznej wykorzystuje także naturalny, instynktowny popęd do aktywnego eksplorowania otoczenia, jaki posiada dziecko. Naziemny i podwieszany sprzęt do integracji sensorycznej usprawnia małą i dużą motorykę, a sala doświadczania świata pobudza wyobraźnię.